Nam Châm Ke Góc Hàn Loại Lực Hút 22Kg – 50lbs

còn 95 hàng