Cam Kẹp Định Vị GH-203-F/FL (Lực kẹp 227Kg)
Select options